Σχολή Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου | Νοέμβριος 2019

Σχολή Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου | Νοέμβριος 2019

Σεπτέμβριος 08, 2019 - 09:41
Date: 
01/11/2019

Στις 1 Νοεμβρίου 2019 αρχίζει το νέο τμήμα της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου που διοργανώνει το BaseCamp. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για τους αναρριχητές σπορ πεδίου απόφοιτους της σχολής αναρρίχησης αρχαρίων που θέλουν να ολοκληρώσουν την αναρριχητική τους εκπαίδευση και να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στην παραδοσιακή αναρρίχηση ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις πολλών σχοινιών χρησιμοποιώντας φορητά μέσα ασφάλισης όπως καρυδάκια, friends, εξάεδρα, καρφιά κλπ. Επίσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στη σχολή ορειβασίας μέσου επιπέδου που θα διεξαχθεί τον προσεχή χειμώνα.

Οι αναρριχήσεις πραγματοποιούνται σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία με εύκολη πρόσβαση και επιστροφή και υψόμετρο κάτω των 1.000 m. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Πάρνηθα (Πέτρα Βαρυμπόμπης & Φλαμπούρι), στις ορθοπλαγιές της Βαράσοβας Αιτ/νίας  και στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων.

Κατά την διάρκεια της σχολής οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε σχοινοσυντροφιές υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών (αναλογία 1-3) με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας πάνω στις μεθόδους ασφάλισης, την τοποθέτηση φορητών ασφαλειών, τους χειρισμούς των σχοινιών και τις τεχνικές διάσωσης που χρησιμοποιούνται στην αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χειρισμούς διάσωσης και αυτοδιάσωσης  μιας σχοινοσυντροφιάς αλλά και την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σχολής

Παρ. 01/11/19 The Wall (7.00μμ-9.30μμ)
Σ/Κ 01-02/11/19 Πέτρα Βαρυμπόμπης & Φλαμπούρι (Πάρνηθα)
Σ/Κ/Δ 09-10-11/11/19 Βαράσοβα Αιτ/νίας
Κυρ. 17/11/19 Πέτρα Βαρυμπόμπης
Τετ. 20/11/19 The Wall (5.30μμ-9.30μμ)
Σ/Κ 23-24/11/19 Μετέωρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Παρασκευή 01/11/19 The Wall Θεωρία – προβολή διαφανειών (7.00μμ-9.30μμ)
• Εισαγωγή στην παραδοσιακή αναρρίχηση, εξοπλισμός, αντοχή υλικών
• Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική
• Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)
• Ιστορία της ορειβασίας και αναρρίχησης (Ελληνική & παγκόσμια)

Σάββατο 02/11/19 Πέτρα Βαρυμπόμπης (08.30πμ – 5.00μμ)
• Δανεισμός αναρριχητικού εξοπλισμού (κράνη, σχοινιά, φορητές ασφάλειες κ.λπ.)
• Διαδρομές επικεφαλής σε σπορ πεδίο
• Σύντομη επανάληψη της ύλης της σχολής αναρρίχησης αρχαρίων
• Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών
• Κατασκευή ρελέ, χειρισμοί σχοινιών, κόμποι

Κυριακή 03/11/19 Φλαμπούρι Πάρνηθας (08.30πμ – 5.00μμ)
• Αναρριχήσεις (guiding) σε ιστορικές διαδρομές της ορθοπλαγιάς Κάτω Φλαμπούρι
• Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών
• Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις, χρήση διπλού/μισού σχοινιού)
• Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης)

Σάββατο 09/11/19 Βαράσοβα Αιτ/νίας
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών
• Προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα)
• Διατροφή (για διαδρομές πολλών σχοινιών)
• Τεχνικές αναρρίχησης σε ασβεστόλιθο
• Ρελέ στο βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες
• Ασφάλιση του δεύτερου (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)

Κυριακή 10/11/19 Βαράσοβα Αιτ/νίας,
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών
• Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους
• Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών
• Αρχές μετεωρολογίας (μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών)
• Θεωρία – προβολή διαφανειών

Δευτέρα 11/11/19 Βαράσοβα Αιτ/νίας
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών
• Επείγουσες καταστάσεις στην ορθοπλαγιά, χειρισμοί σχοινιών
• Διάσωση σχοινοσυντρόφου σε ορθοπλαγιά (βασικές αρχές & τεχνικές)
• Ειδικός εξοπλισμός (βάσει των απαιτήσεων ορθοπλαγιάς)
• Τεχνητή αναρρίχηση (προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών)

Κυριακή 17/11/19 Πέτρα Βαρυμπόμπης (08.30πμ – 5.00μμ)
• Εργαστήριο τεχνικών αυτοδιάσωσης, χειρισμών σχοινιών
(επαναληπτικά μαθήματα αναπλήρωσης ύλης)

Τετάρτη 20/11/19 The Wall (5.30μμ-9.30μμ)
• Αναρρίχηση σε τεχνίτη πίστα
• Βελτίωση τεχνικής
• Προπόνηση, φυσική κατάσταση

Σάββατο 23/11/19 Μετέωρα
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στους επιβλητικούς βράχους
• Τεχνικές αναρρίχησης σε κροκαλοπαγές βράχο
• Αναρριχητικοί οδηγοί – route finding
• Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)
• Θεωρία – προβολή διαφανειών

Κυριακή 24/11/19 Μετέωρα
• Εξετάσεις αποφοίτησης (πρακτική)
• Γραπτό τεστ & ανάλυση απαντήσεων
• Συζήτηση-εξατομικευμένη καθοδήγηση
• Λήξη σχολής, παράδοση εξοπλισμού

Διδακτέα Ύλη

Θεωρία

• Προπόνηση, φυσική κατάσταση (προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά)

• Διατροφή (για διαδρομές πολλών σχοινιών)

• Εξοπλισμός (βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς)

• Αναρριχητικοί οδηγοί (επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη)

• Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα)

• Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους

• Ποιότητες βράχου (ασβεστόλιθος, γρανίτης, κροκαλοπαγές)

• Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών

• Αρχές μετεωρολογίας (μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών)

• Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά

• Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)

• Διάσωση σχοινοσυντρόφου (βασικές αρχές & τεχνικές)

• Ιστορία της ορειβασίας και αναρρίχησης (Ελληνική & παγκόσμια)

• Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)
• Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική

Πρακτική

• Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Βαράσοβα)

• Τεχνικές Αναρρίχησης σε Γρανίτη (π.χ. Τήνος)

• Τεχνικές Αναρρίχησης σε Κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα)

• Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)

• Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις, χρήση διπλού σχοινιού)

• Ασφάλιση του δεύτερου (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)

• Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών

• Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες

• Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης)

• Τεχνητή αναρρίχηση (προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών)

• Προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών

• Κίνδυνοι & αντιμετώπισή τους

• Διάσωση σε ορθοπλαγιά (αυτοδιάσωση)

• Αντοχή υλικών, χαρακτηριστικά εξοπλισμού
• Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)

Εκπαιδευτές
Διευθυντής της σχολής είναι ο δημιουργός του Base Camp, εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού Παναγιώτης Κοτρωνάρος σε συνεργασία με κορυφαίους ορειβάτες-εκπαιδευτές ορειβασίας & αναρρίχησης της ΕΟΟΑ με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και μεγάλη αναρριχητική, εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία.

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ
Η σχολή διοργανώνεται απο εγκεκριμένους ορειβατικούς συλλόγους και αναγνωρίζεται επίσημα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης. Στους αποφοίτους η ΕΟΟΑ χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που τους δίνει το δικαίωμα συνέχισης της εκπαίδευσης στη Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου. Επίσης τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς και από τη Σχολή Ορειβασίας αρχαρίων.

Τοποθεσίες
Τα πρακτικά μαθήματα θα διεξαχθούν στα αναρριχητικά πεδία Πέτρα Βαρυμπόμπης & Φλαμπούρι στην Πάρνηθα, στις ορθοπλαγιές της Βαράσοβας Αιτ/νίας και στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων. Τα θεωρητικά μαθήματα με χρήση video projector, θα διεξαχθούν σε αίθουσα του αναρριχητικού κέντρου The Wall στην Παλλήνη Αττικής, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εστιατόριο Captain στη Βαράσοβα Αιτ/νίας και σε αντίστοιχο χώρο του camping Βράχος στο Καστράκι Καλαμπάκας. Τέλος τα μαθήματα σε τεχνητή πίστα θα διεξαχθούν στο αναρριχητικό κέντρο Τhe Wall.

Μετακινήσεις
Η πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης γίνεται με ιδιωτικά μέσα (ΙΧ) των εκπαιδευόμενων, στα οποία, κατόπιν συνεννοήσεως, επιβιβάζονται 3-4 άτομα ώστε να μπορούν να μοιράζονται και τα έξοδα καυσίμων, διοδίων κλπ.

Διαμονή
Όταν τα μαθήματα διεξάγονται σε αναρριχητικά πεδία εκτός Αθηνών οι διαν/σεις γίνονται σε camping, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στους χώρους εκπαίδευσης. Στην Βαράσοβα Αιτ/νιας υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερου camping στην παραλία Κρυονερίου δίπλα στις αναρριχητικές διαδρομές όπου θα διεξαχθεί η εκπαίδευση.

Προτάσεις Διαμονής
Βαράσοβα: ενοικ.δωμάτια Γλύκα, παραλία Κρυονερίου τηλ. 26310-41392 (www.glyka-apartments.gr).
Μετέωρα: camping Βράχος, Καστράκι Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22293 (www.campingkastraki.com).

Προτάσεις για Φαγητό
Βαράσοβα: Εστιατόριο “Captain Del Mar”, παραλία Κρυονερίου, τηλ. 26310-41162  (www.captaindelmare.gr), υπεύθυνος: Παγανιάς Χρήστος
Μετέωρα: Εστιατόριο “Παράδεισος”, Καστράκι Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22723, (www.filoxeno.com), υπεύθυνος: Μπάτσιος Βαγγέλης
Μετέωρα: Εστιατόριο του camping Βράχος, Καστράκι Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22293 (www.campingkastraki.com).

Τιμή: 380 €

Στην περιλαμβάνονται:

✓ οργάνωση & διεξαγωγή της σχολής
✓ τεχνικός εξοπλισμός (μπωντριέ, κράνη, σχοινιά κ.α.) (βλ. αναλυτικά παρακάτω)
✓ αμοιβές εκπαιδευτών
✓ πρακτικά & θεωρητικά μαθήματα
✓ τεχνικές σημειώσεις (σε ηλεκτρονική μορφή)
✓ ασφαλιστική κάλυψη

ΔΕΝ Περιλαμβάνονται:

– έξοδα μετακινήσεων, διαμονής & διατροφής (περίπου 50-60€ ανά σ/κ)
– αναρριχητικά παπουτσάκια (50-120€)
– φπα 24% (οι ορειβατικοί σύλλογοι δεν υπόκεινται σε καθεστώς φπα)

Διαδικασία Εγγραφής
Όλη η διαδικασία εγγραφής στη σχολή γίνεται ηλεκτρονικά ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα:

Βήμα-1
Συμπληρώσετε την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της παρούσας σελίδας.

Βήμα-2
Καταθέστε το κόστος συμμετοχής στη σχολή 380€ σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
Alpha Bank: 157.002.310.022.291 (IBAN: GR2601401570157002310022291)
Eurobank: 0026.0095.54.0200964506 (ΙΒΑΝ: GR5302600950000540200964506)
Πειραιώς: 6599-126968-125 (IBAN: GR6901715990006599126968125)
Εθνική: 051-60574116 (IBAN: GR7301100510000005160574116)

Βήμα-3
Σκανάρετε ή φωτογραφήστε με το κινητό σας τα δικαιολογητικά που προορίζονται για την ΕΟΟΑ (αστ.ταυτότητα, ιατρική βεβαίωση*, έγχρωμη φωτογραφία, βεβαίωση σχολής αναρρίχησης αρχαρίων, λίστα 20 αναρριχητικών διαδρομών & αριθμό μητρώου του ορειβατικού συλλόγου της ΕΟΟΑ που ανήκετε) και στείλτε τα ως συνημμένα αρχεία σε μορφή pdf ή jpg στο email της σχολής [email protected].

* Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 6μήνου από την έναρξη της σχολής από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό. Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να επισκεφτείτε τον συνεργαζόμενο με τη σχολή μας ιατρό, Καρδιολόγο: κ. Χλαπουτάκη Γεώργιο, Μητροπόλεως 23 Μαρούσι, τηλ. 210-8021830 κιν. 6937369786  Ωράριο ιατρείου: Καθημερινά 10.00-13.00 & 17.00-21.00μμ, κόστος επίσκεψης: 30€.

Όροι Συμμετοχής
1. Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
2. Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.
3. Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό που έχει δανιστεί από την σχολή (ή να τον στείλει με courier) στα κεντρικά γραφεία της σχολής στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας 90, Τ.Κ 151 25, Μαρούσι Αττικής, με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
4. Το κόστος συμμετοχής στη σχολή είναι 380€ και καταβάλετε προκαταβολικά πριν την έναρξη των μαθημάτων ή σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (μια ως προκαταβολή πριν την έναρξη και μια εξοφλητική κατά την διάρκεια της σχολής).

ΛΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αναρριχητικός εξοπλισμός που σας δανείζει η σχολή:

✓ Κράνος (1)
✓ Μπωντριέ (1)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου D (3)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου HMS (1)
✓ Σετάκια (4-6)
✓ Καταβατήρας (οχτάρι) (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Piu-2 (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Gri Gri (1 ανά δύο άτομα)
✓ Ιμάντες 60 cm (3)
✓ Κορδονέτο 170cm, (6mm) (2)
✓ Κορδονέτο 5m (7mm) (1)
✓ Δυναμικό σχοινί 8,2-9mm, 60m (1)
✓ Δυναμικό σχοινί 10,2-11mm, 60m (1 ανά δύο άτομα)
✓ Ασφάλειες βράχου-καρυδάκια (6 τεμ)
✓ Ασφάλειες βράχου-friends (2-3 μεσαία νούμερα)
✓ Ασφάλειες βράχου-eccentrics (1-2 μεσαία νούμερα)
✓ Εξολκέας ασφαλειών (1)

Υλικά & εφόδια που πρέπει να έχετε μαζί σας:

✓ Παπούτσια αθλητικά ή trekking
✓ Σακίδιο μικρό (25-35lt)
✓ Αντιανεμικό-αδιάβροχο (ελαφρύ)
✓ Φακός (+ εφεδρικές μπαταρίες)
✓ Νερό 1,5-2lt (ή θέρμος για ζεστό ή δροσερό ρόφημα)
✓ Κολατσιό (ξηροί καρποί, σάντουιτς κ.α.)
✓ Αντηλιακή κρέμα & lip stik

Κατασκηνωτικός εξοπλισμός (προεραιτικά):

✓ Αντίσκηνο 2-4 εποχών
✓ Υπνόσακος
✓ Κάριματ (στρωματάκι ύπνου)
✓ Καμινέτο & κατσαρολάκι
✓ Είδη υγειινής, πετσέτα
✓ Μαγιό (για πισίνα ή θαλ. μπάνιο)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα κεντρικά γραφεία της σχολής βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 90, ΤΚ 15125. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα καλέστε στο 211 40 14 744 ή στο κινητό 6983 63 8000 ή στείλτε email στο [email protected] ή στείλτε μύνημα χωρίς χρέωση στο WhatsUp/Viber στο τηλ. +30 6983 63 8000.