Τέλος στην πίστα θαλάσσιου σκι της Λίμνης βάζει η Ε.Ε.

Τέλος στην πίστα θαλάσσιου σκι της Λίμνης βάζει η Ε.Ε.

Απρίλιος 04, 2013 - 20:23

Κατάλληλη αξιολόγηση και να εγκριθούν μόνο εάν δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της περιοχής, ζητά ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Potočnik, απαντώντας σε ερώτηση για τις εγκαταστάσεις θαλασσίου σκί στην Αμφιθέα, που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων – Πρασίνων Ν. Χρυσόγελος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Επίτροπος τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή καθώς αυτή περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και, συνεπώς, υπόκειται στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ.
«Είναι ευθύνη των ελληνικών αρμόδιων αρχών να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και να θέσουν τέλος σε κάθε ζημιογόνο δραστηριότητα που δεν έχει λάβει σχετική άδεια. Δεδομένου ότι τα έργα έχουν διακοπεί από τις αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή δε σκοπεύει να παρέμβει προς το παρόν», προστίθεται ακόμη στην απάντηση του Επιτρόπου.
Από την πλευρά τους οι Οικολόγοι – Πράσινοι ζητούν άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ο δε κ. Χρυσόγελος, χαρακτηρίζει θετικό το γεγονός της διακοπής των εργασιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το ότι ο Επίτροπος αναγνωρίζει την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή.
Ζητά δε τη λήψη μέτρων για  να αντιμετωπιστεί η  επιδείνωση της κατάστασης της λίμνης, συμπληρώνοντας ότι αυτά δεν αρκούν και ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει να θέτουν τέλος σε κάθε ζημιογόνο δραστηριότητα που δεν έχει λάβει σχετική άδεια, όπως η σχετική παρέμβαση.

Από το proinoslogos.gr