Τα περισσότερα Backflip με Flyboard! (video)

Τα περισσότερα Backflip με Flyboard! (video)

Ιανουάριος 21, 2014 - 12:04

Εναλλακτική δραστηριότητα με water jet

Οι περισσότερες τούμπες στη θάλασσα με water jet σε ένα λεπτό είναι δέκα και πραγματοποιήθηκαν από τον Prayaw Stephane στη Χαβάι στις 29 Νοεμβρίου του 2012.

Most Flyboard Backflips! - Classics