Σχολή Canyoning Β’ επιπέδου από τον ΠΟΑ

Σχολή Canyoning Β’ επιπέδου από τον ΠΟΑ

Απρίλιος 19, 2014 - 16:15
Date: 
29/04/2014

Χρόνος διεξαγωγής σχολής : 29/04/2013 έως 20/05/2013.

Η σχολή έχει διάρκεια 3 πλήρη Σαββατοκύριακα και η ύλη της αφορά την εμβάθυνση στην εκμάθηση των τεχνικών κίνησης αλλά και την εκμάθηση εξοπλισμού με σχοινιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μετέχουν ενεργά σε καταβάσεις ομάδας, καθώς και των τεχνικών αυτό-διάσωσης που πρέπει να γνωρίζουν, ούτως ώστε να μη σταθούν εμπόδιο στην ασφαλή κι απρόσκοπτη κατάβαση της ομάδας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της σχολής, οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής με τον τίτλο του «Αυτόνομου», αναγνωρισμένο από την Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΟΕ), και έχουν τη μετέπειτα δυνατότητα συμμετοχής σε ομοσπονδιακές σχολές κατάρτισης στελεχών (Σχολές Initiateur – Β. Εκπαιδευτών) αλλά και σε σχολές Προσωπικής Τελειοποίησης Γ΄ Επιπέδου (Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης ΙΙ).

Οι σχολές θα διεξαχθούν σε φαράγγια περιορισμένης δυσκολίας κατάλληλα οργανωμένα για εκπαίδευση και σε άρτια οργανωμένα εκπαιδευτικά πεδία.

Εκπαιδευτές και Β. Εκπαιδευτές της σχολής είναι οι: Γ. Βλάμης, Β. Μαργαρίτης, Ν. Χαρίτος, Δ. Στέρπη, Ν. Μπαλαφούτης, Α. Κοτσίνης, Ζ. Ζαχαριάδης, Π. Τσίγκανος, Γ. Γεωργιάδης. Τα μέλη του ΠΟΑ, Εκπαιδευτές (moniteurs) και Β. Εκπαιδευτές (Iniateurs) Γαλλικής και Ελληνικής (ΣΟΕ) Ομοσπονδίας.

Πρόγραμμα Σχολής:

  • 29/04/2014 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ, 20:00 – 22:00.
  • 3/05/2014 Εξάσκηση τεχνικών σε τεχνικό πεδίο εξάσκησης στην Αθήνα.
  • 4/05/2014 Κατάβαση του φαραγγιού «Μύλοι» στα Γεράνεια.
  • 6/05/2014 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ, 20:00 – 22:00.
  • 10/05/2014 Εξάσκηση τεχνικών σε τεχνικό πεδίο «Κάκαβου» στην Λαμία.
  • 11/05/2014 Κατάβαση του φαραγγιού «Ροδόκάλου» στην Οίτη.
  • 13/05/2014 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ, 20:00 – 22:00.
  • 17/05/2014 Εξάσκηση τεχνικών σε τεχνικό πεδίο «Κάκαβου» στην Λαμία.
  • 18/05/2014 Κατάβαση του φαραγγιού «Μέγα Ρέματος» Κνημίδας.
  • 20/05/2014 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ, 20:00 – 22:00. Απονομή διπλωμάτων και προβολή φωτογραφιών.

περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ομίλου: http://www.poa.gr/